Latvijas Apvidus un 3D čempionāts, 3.posms, WA Field