LFAC 2023 – Latvijas Apvidus loka šāvēju čempionāts 2023 (Field, Hunter, Animal)