Latvijas Apvidus loka šāvēju čempionāts – LFAC 2018 (6.10.2018, Saldus novads)